Alweer een blogstop?

Alweer een blogstop?

 Ja, daar ziet het wel naar uit. De stop heeft te maken met een schrijfexperiment waarmee ik begon op 18 november van dit jaar: het ‘vertalen’ van mijn roman Losgelaten  van proza naar poëzie. Sinds die datum schreef ik al 66 strofen van 4 regels die ik in elf blokjes van zes op dit weblog publiceerde.

 Het schrijven ervan, het zoeken naar het juiste ritme en rijm, bleek mij veel plezier en voldoening te geven en al gauw nam ik het besluit om dit experiment te wijzigen in een voornemen om het hele boek in dichtvorm te gaan creëren.  

 Op zeker moment werd mij geadviseerd het publiceren op mijn weblog te stoppen en een uitgever te zoeken om het idee samen verder te ontwikkelen. Ik kreeg bovendien na wat oproepen op Twitter en op mijn weblog contact met een professionele illustrator die voeling had met het onderwerp en mijn tekst eventueel met haar werk zou willen verfraaien.

Sindsdien zijn we op zoek naar een uitgever die brood ziet in een dergelijk project. Omdat poëzie in Nederland moeilijk verkoopbaar is, is het nog zeer de vraag of dat zal lukken, maar wie niet waagt…

 Om mijn kruit niet voortijdig te verschieten, stop ik daarom per direct met het publiceren van blokjes van zes op dit weblog. Omdat het heel veel tijd zal vergen om 180 bladzijden proza om te zetten in poëzie wil ik mij daar op concentreren en gaat mijn weblog voorlopig weer op de pauze-stand. 

 Wie de eerste 66 strofen (en nog 6 nieuwe als extra bonus 🙂 ) in één ruk wil lezen – hier volgen ze:

 

(update 24-2–2017: 500 strofen klaar)

                                   .

losgelaten in dichtvorm

.

hoofdstuk 1

 

Er zit op een verveloos bankje, verhit, maar toch mak als een lam,

voorzien van een boek en een drankje, een piekfijn geklede madame.

 

Na dagenlang stormwind en regen, schijnt eindelijk weer eens de zon

en kan zij zich sexy bewegen in weinig meer dan een japon.

 

Eerst heeft ze een poosje gelezen, werd toen afgeleid door een man,

het soort dat er echt wel mag wezen, waar ken ze die kerel toch van?

 

Een paar bankjes verder gezeten, ontspannen, bedachtzaam, bedaard,

heeft hij daar een broodje gegeten en is nu verdiept in een kaart.

 

Als slapende hond aan zijn voeten, een rugzak van reuzenformaat.

Zal zij hem gewoonweg begroeten, of is dat wat al te kordaat?

 

Ze schat heel voorzichtig haar kansen, bekijkt keer op keer zijn profiel,

in ’t zuiden van la douce France, Grenoble nabij Centre Ville.

 

Begrensd door een vierkant van straten, in ‘n park in die prachtige stad,

houdt zij deze man in de gaten. Heeft zij ooit met hem iets gehad?

 

‘t Is veertien augustus, een dinsdag, siësta, in ’t park vindt men rust,

een vrolijke groet of een glimlach, veel werkers op zonlicht belust.

 

De bankjes vol etende mensen, een liefdevol stel jong en fris,

wat meer kan ze eigenlijk wensen; wat maakt het ook uit wie hij is.

 

Ze kan hem maar beter vergeten, neemt aarz’lend haar boek weer ter hand.

Of zal ze nu eerst wat gaan eten? Opnieuw gluurt ze naar de passant.

 

Hij bukt zich vermoeid naar zijn rugzak en bergt, als een kip zonder kop,

zijn landkaarten weg in een voorvak, en staat dan wat aarzelend op.

 

Alsof ze er om heeft gebeden, komt eind’lijk zijn naam op haar tong.

‘t Is Robert, zo lang al geleden! Toen was hij nog aaibaar en jong.

 

Geestdriftig begint ze te rennen. ‘Hé Robert, hé Rob, kom eens hier!’

Hij lijkt haar nu ook te herkennen, zijn houding wordt plotseling fier.

 

Voordat hij een handdruk kan geven, omarmt zij hem warm en spontaan.

Hij toont zich al net zo gedreven en trekt haar dicht tegen zich aan.

 

hoofdstuk 2

 

Ze voelt net zoals ze er uitziet, bekoorlijk en warm en heel lief,

waardoor hij onmiddellijk volschiet; zijn hartslag wordt hyperactief.

 

Haar gastvrije lijf doet hem dorsten naar meer van haar weelde, maar door

de druk van haar buik en haar borsten, gaat langzaam de onschuld teloor.

 

De lust heeft zijn paadje gevonden, maakt dankbaar gebruik van zijn bloed.

Het groeit en het klopt onomwonden en zet ook zijn hoofd in een gloed.

 

Snel doet hij een stapje terzijde, verbreekt zo de intimiteit.

Door zich van die drift te bevrijden, vermijdt hij hier gêne en spijt.

 

Verheugd blijft hij naar haar staan staren. Het is onbetwist eersteklas,

dat zij na zo’n groot aantal jaren, gewoonweg nog wist wie hij was.

.

‘Hé Robert’, zegt zij loom en luchtig, alsof ze ’m nog pás heeft ontmoet.

‘Dag Saskia’, klinkt het doorluchtig. ‘Wat heb je me hemels begroet.

 

Hoe lang is het trouwens geleden dat ik jou voor ’t laatst heb gezien?

Hoe ver ligt dat al in ’t verleden? Zo’n twintigtal jaren misschien?’

 

Ze grimast heel even afwijzend. ‘Loop daar nou maar niet mee te koop.

De tijd gaat’, vervolgt ze misprijzend, ‘al hard zat met mij aan de loop.’

 

Hij haast zich om dat te ontkennen. ‘Aan jou is dat amper te zien.

Zag jou als een veulen hier rennen, zo rank als een hert bovendien.’

 

‘Je had me niet eens in de gaten’, zegt Saskia daarop subiet.

‘Hoewel we hier best wel lang zaten, herkende je míj stomweg niet.’

 

‘Hoe kon ik jou hier nou verwachten’, verdedigt hij zich daarop vlug,

om zo haar verwijt te verzachten, maar zij kaatst de bal al terug.

 

‘Dat kan ik van jou ook wel zeggen, maar ik keek iets beter dan jij,

dus hoef je mij niets uit te leggen; kijk liever eens écht goed naar mij.’

 

Ze doet achterwaarts een paar stappen en trekt een uitdagend gezicht.  

Echt kíjken, bedenkt hij, geen grappen, dat is hij wel aan haar verplicht.

 

Verlegen met die situatie, gaat langzaam zijn vorsende blik,

naar Saskia’s lijf zo vol gratie. Ze glimlacht hem toe, geeft geen kik.

 

Hij monstert voorzichtig haar lijnen, langs voeten en benen omhoog,

tot heup, buik en borsten verschijnen, daar stokt onvermijd’lijk zijn oog.

 

Zijn blik wordt heel even gevangen, misschien een seconde of twee.

Er blijkt een groen steentje te hangen in ’t bed van haar decolleté.

 

Haar boezem is altijd nog stevig, zo stelt Robert moeiteloos vast.

Aan krimp noch verval onderhevig, bedenkt hij niet al te gepast.

 

Nog altijd vindt hij haar opwindend, collega van zo lang gelee.

Die robe is echt oogverblindend, maar maakt haar toch ook wat blasé.

 

Memories van lust en verleiding, ze borrelen plots in hem op.

Verborgen, maar tuk op bevrijding, gaat nogmaals zijn hart in galop.

 

Terug naar dat fraaie verleden, ze was nog slechts achttien jaar jong.

Toen was er een noodzaak noch reden dat hij naar haar harteklop dong.

 

Maar nu is zijn leven heel anders, geen stiekem gedoe in de nacht.

Het lot met zijn kromme meanders heeft eerlijke vrijheid gebracht.

 

Doch Saskia kan dat niet weten, voor haar is hij strikt monogaam,

die enkel maar thuis wenst te eten, gevrijwaard van iedere blaam.

 

Zijn huw’lijk dat stuk is gelopen, zelfs dat is voor haar nog geen feit,

laat staan zijn relatie, zo open, de vrijheid die hij nu belijdt.

 

Onkundig van Robs nieuwe normen kijkt zij hem beschuldigend aan.

Zijn blik op haar vrouw’lijke vormen is haar zo te zien niet ontgaan.

 

‘Precies in de kleur van mijn ogen, dat steentje’, zegt zij in mineur.

‘Wat leuk zeg’, doet hij opgetogen, maar toch krijgt hij langzaam een kleur.

 

hoofdstuk 3

 

Dat Robert nog altijd kan blozen, precies zoals jaren gelee.

Verlegen, is haar diagnose, al is hij bepaald niet gedwee. 

 

Dan vat ze de werk’lijke reden. Haar uiterlijk heeft hem verbaasd.

Haar jurkje, zo laag uitgesneden, heeft hem vast en zeker verdwaasd.

 

Haar kapsel, haar schoenen met hakken, haar zilveren knopjes, make-up,

geen spijkerbroek, niks hemd met zakken, hij ziet haar nu vast als een yup.

 

Destijds in hun samenwerkjaren was zij niet zo deftig en chic,

toen had ze een wilde bos haren, getemd met een stuk elastiek.

 

‘En Robert’, lacht Saskia plagend, ‘herken je mij nú dan weer wel?’

‘Je bent’, zegt hij speels en behagend, ‘nog altijd heel mooi lief en fel.’

 

‘Je kan het nog altijd fraai zeggen’, klinkt Saskia danig gestreeld.

‘Maar hoe denk je míj uit te leggen wat jíj hier in feite verbeeldt?

 

Die rugzak, man wát een bagage. Ben jij echt zo’n oersterke vent?’

‘Da’s nodig voor al mijn foerage, mijn slaapzak, mijn matje, mijn tent.’

 

Hij wijst naar de bergen in ’t westen. ‘Daar ligt mijn uiteindelijk doel.

Ik werk mij niet graag in de nesten, vandaar heel die bliksemse boel.’

 

Een giftige afgunst komt boven. Dan gaat hij dus naar de Vercors,

plateau met zijn richels en kloven, ze ziet zich al in dat decor.

 

Een zwerftocht daar hoog in die bergen, te voet door de ruige natuur.

Het zou van haar krachten veel vergen, maar’t lijkt haar een pracht avontuur.

 

‘Hoe ben je hier trouwens gekomen?’ Hij lacht: ‘Nou gewoon met de bus.

De Eurolines heb ik genomen. Low budget en ook lekker knus.

 

Ben gisteren, laat in de middag, vertrokken vanuit Amsterdam.

De zeer lange rit heeft zijn weerslag, dus ben ik nu moe, stijf en stram.

 

Ik was in Grenoble rond tienen, heb eten gekocht en een kaart,

en appels en een nectarine, en twee liter water vergaard.

 

En kaas en wat stokbrood gegeten.’ Ze knikt, ‘ja dat heb ik gezien.’

Vertrek je nu écht, wil ze weten. Hoe lang blijf je weg, bovendien.

 

‘Van nu af zo’n vier à vijf weken, dat luistert bij mij niet zo nauw.’

‘Dat heb je heel aardig bekeken, maar wáárom niet saam met je vrouw?’

 

hoofdstuk 4

 

Haar vraag doet hem heel even dralen. Zij heeft van zijn scheiding geen weet.

Moet hij haar daar over verhalen, terwijl het er niets meer toe deed?

 

Als hij haar dat nu gaat vertellen, dan komt ook het heden aan bod.

Zijn open relatie met Ellen en ook over Floor, oh mijn god…

 

…als hij niet een paar dagen eerder de eerlijkheid toe was gedaan,

dan was hij geen eenzaam kampeerder, maar had hij met Floor hier gestaan.

 

Op ’t laatste moment afgeblazen, een lang en tijdrovend verhaal.

Dat kan niet in twee of drie frasen, dan klinkt het waarschijnlijk banaal.

 

Ze zal zijn verhaal niet geloven, zijn deugdzaam verleden ten spijt,

en wíe weet zal zij daarenboven zelfs denken dat hij haar verleidt.

 

Hij moet er maar niet over praten, zijn vrije relatie incluis,

dus zegt hij haar quasi gelaten: ‘Mijn vrouw blijft gewoon lekker thuis.’

 

En daarbij wil Robert het laten, geen zin in een te lang verhaal.

Zijn tijd niet verdoen met zulk praten. Verzwijgen is dan toch legaal?

 

Zijn blik glijdt opnieuw naar haar outfit. Zo is hij haar echt niet gewend.

Die sieraden, opmaak en haarsnit, allicht heeft hij haar niet herkend.

 

Haar oren met zilveren knopjes, is dit nu zijn vroegere vlam?

Ze lijkt met zichzelf in haar nopjes die fraai opgedirkte madame.

 

Zit diep in die metamorfose zijn stoere collega verstopt?

Een wildebras onder narcose? Of is die voor altijd verpopt?

 

‘Zit jíj thuis soms in de problemen?’ vraagt Saskia hem met een lach.

‘Dat zou jij als eerste vernemen’, bromt Rob, maar gaat dan overstag.

 

‘Integendeel’, lacht hij ontspannen, ‘maar jij, ben jij hier en vacance?

Vertel me eens, wat zijn je plannen? Of wóón je wellicht in la France?

 

Want jij zal hier vast niet kamperen. Te chic voor een camper of tent.’

‘Ik hóef lekker niet te creperen. Ik huis in een appartement.’

 

Hij glimlacht. ‘Verklaar je eens nader. Hoe raakte je hier dan verzeild?’

‘Ik woon in de flat van mijn vader’, zo antwoordt ze hem onverwijld.

 

‘Hij werkte tot zijn pensionering op ’t lab bij het CNRS.

Hij kreeg er veel lof en waardering en sprong daar voor mij op de bres.

 

Zo kreeg ik een paar jaar geleden een job bij datzelfde bedrijf.

Zie hier dus de simpele reden waarom ’k in Grenoble verblijf.’

 

‘De opdracht van mijn principalen’, zo houdt zij hem glunderend voor,

‘is tolken, en teksten vertalen, als oproepkracht op hun kantoor.

.

©Harrij Smit

Dwingeloo

 .

Maakt het je nieuwsgierig naar de prozavorm van Losgelaten? Je kunt het gratis e-boek via deze link downloaden in pdf of epub.

Of lees eerst de uitgebreide recensie over Losgelaten, geschreven door medeblogger Myriam uit Gent.

 

Advertisements

Over Harrij Smit

Ik ben in 1946 geboren in Alkmaar en groeide op in het nabijgelegen Heiloo. Nu ik gepensioneerd ben, voel ik mij werkelijk als een Drentenier in Dwingeloo, het prachtige dorp waar ik met veel plezier woon met ‘mijn’ vrouw Mariet met wie ik de afgelopen 23 jaar veel avonturen heb beleefd. Omdat ik veel plezier beleef aan het schrijven van gedichten en verhalen ben ik mijn weblog Gedacht&Gedicht begonnen. Mijn streven hierbij is om niemand te kwetsen en/of te discrimineren. We zijn immers allemaal aan elkaar gelijk!
Dit bericht werd geplaatst in gedachten, gedichten, Losgelaten in dichtvorm, polyamorie en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

24 reacties op Alweer een blogstop?

 1. Ik besef wat een titanenwerk je hebt aangevat Harrij, maar het ziet er beloftevol uit! Veel succes en plezier ermee, wij horen er beslist nog van. Maar missen doe ik je nu al 😉

  Liked by 1 persoon

  • Harrij Smit zegt:

   Ja zeg dat wel, elke strofe is een avontuur op zich – maar ik geniet ervan. Schaven, schuren en boetseren met het mooiste materiaal wat er is: woorden.
   Wat lief van je, die laatste zin. Ik zal je ook missen, Babette, maar zodra de startknop weer geactiveerd wordt, praten we even zo lustig weer verder 🙂 Dat weet ik wel zeker!

   Liked by 1 persoon

 2. Rob Alberts zegt:

  Succes met het vervolg!

  Vrolijke groet,

  Like

 3. Rob Alberts zegt:

  Succes met het vervolg!

  Vrolijke groet,

  Like

 4. Rob Alberts zegt:

  Succes met het vervolg!

  Vrolijke groet,

  Like

 5. Rob wenst je drie keer succes met het vervolg :), ik hou het op één keer, maar dan even goed gemeend!

  Liked by 1 persoon

 6. eltjedoddema zegt:

  Bedenk: wereld is nait roazend moakt.

  Sukses!

  Liked by 1 persoon

 7. Je heb helemaal gelijk Harrij! Het is monnikenwerk en hoe mooi zou het zijn als je de kans hebt om het uit te geven en een nog groter publiek ervan te laten meegenieten! 👍🏼🤗
  Tot nu toe zo goed gedaan. Dan moet ik en de anderen nog maar een poosje geduld hebben maar je moet inderdaad niet alles weg gaan geven. Zal geen enkele uitgever leuk vinden. Heel veel succes.
  Ik kom terug hoor, voor je andere berichtjes! X

  Liked by 1 persoon

 8. Left RedEye zegt:

  Succes Harrij en blijf er van genieten!

  Liked by 1 persoon

 9. Kakel zegt:

  Ik hoop van ganser harte dat het je lukt! Een “echt” boek – van papier – uitbrengen is een feest. Maar daarvóór is het aanpoten. Zolang je met plezier schrijft, is alles mogelijk. Heel veel succes gewenst!

  Liked by 1 persoon

  • Harrij Smit zegt:

   Dank je wel, Mirjam. Jij hebt het zelf ervaren, zowel het aanpoten als het feest… en ook ik heb het één keer meegemaakt, toen in 2012 het papieren exemplaar van ‘Losgelaten’ werd uitgegeven. Dat was precies zoals je zegt: een kwestie van aanpoten tot de genoegdoening er op volgde. Maar het mooist is altijd nog de weg ernaartoe – het grote plezier dat schrijven oplevert en wat ik nu dus weer ervaar met het verbouwen van een boek van proza naar poëzie. Lieve groet uit Dwingeloo!

   Like

 10. Spannend (en gelijk heb je!)

  Like

  • Harrij Smit zegt:

   Ja spannend is het zeker… en zelfs al wordt er geen uitgever gevonden die zijn/haar nek durft uit te steken, dan nog blijft het een heerlijke uitdaging om die prozatekst om te bouwen naar poëzie. En kan ik het altijd nog in pdf en epub zetten en het net als mijn prozaboeken als gratis e-boek via mijn site aanbieden.

   Like

 11. beaunino zegt:

  Veel succes Harrij, en mocht het dat niet worden dan ligt dat zeker niet aan jouw talent!

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s